တရားေတာ္မ်ား ကို Media Stream ေအာက္က အကြက္မ်ား ကို ႏိွပ္၍ ျပန္လည္နာယူႏိုင္ပါသည္

Search This Blog

Friday, August 17, 2012

ပ႒ာန္းက်မ္း စာအုပ္ငါးအုပ္တြဲ


ပ႒ာန္းက်မ္း စာအုပ္ငါးအုပ္တြဲ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အမႈးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္းစံု မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၏ အသံမစဲ အဘိဓမၼာရြတ္ဖတ္သရဇၨယ္ ပြဲႀကီးမွ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း

ပ႒ာန (ပ႒မတြဲ)

http://dhammadownload.com/File-Library/tipitaka/scanned-ebooks%28v1%29/parli/49-07%281%29-TiPiTaKa-PaHtarNa-01.pdf

ပ႒ာန (ဒုတိယတြဲ)

http://dhammadownload.com/File-Library/tipitaka/scanned-ebooks%28v1%29/parli/49-07%282%29-TiPiTaKa-PaHtarNa-02.pdf

ပ႒ာန (တတိယတြဲ)

http://dhammadownload.com/File-Library/tipitaka/scanned-ebooks%28v1%29/parli/49-07%283%29-TiPiTaKa-PaHtarNa-03.pdf

ပ႒ာန (စတုတၳတြဲ)

http://dhammadownload.com/File-Library/tipitaka/scanned-ebooks%28v1%29/parli/49-07%284%29-TiPiTaKa-PaHtarNa-04.pdf

ပ႒ာန (ပၪၥမတြဲ)

http://dhammadownload.com/File-Library/tipitaka/scanned-ebooks%28v1%29/parli/49-07%285%29-TiPiTaKa-PaHtarNa-05.pdf

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား အမႈးျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္းစံု မွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၈.၁၀.၂၀၁၁ မွ ၂၄.၁၀.၂၀၁၁ အထိ ၇-ရက္ တိုင္တိုင္ က်င္းပ ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ အသံမစဲ အဘိဓမၼာရြတ္ဖတ္သရဇၨယ္ ပြဲႀကီးမွ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း

www.dhammadownload.com/Video-Library/Non-stop-prayer/Myanmar-embassy-7days-abhidhamma-prayer-16-10-2011.wmv


ေမတၱာျဖင့္
Aung Pyi Sone Aye

(Dhamma Links မ်ားသည္ www.dhammadownloa.com Dhammadownload Web Master မွျဖစ္ပါသည္)

No comments:

Post a Comment