Search This Blog

Friday, August 17, 2012

ဒီတစ္ခါရြာတဲ့မိုး ၊ ခ်ဳိးမိေအာင္ခ်ဳိး


" အင္းခန္းလို႔ လယ္တီ၊
လယ္တီေတာ့ ငွက္က်၊
ငွက္က်ေတာ့ ေၾကာင္ခုတ္၊
ေၾကာင္ခုတ္ေတာ့ ထြန္ဆင္း၊
ထြန္ဆင္းေတာ့ မိုးရြာ၊
ဒီတစ္ခါရြာတဲ့မိုး ၊ ခ်ဳိးမိေအာင္ခ်ဳိး
မခ်ဳိးရင္ ခ်ဳိးကပ္လိမ့္မယ္ "

အဲဒီ တေဘာင္လုိလို၊ ကဗ်ာလိုလို၊ လကၤာလိုလို စာကေလးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက အဘိုးေတြ ေျပာဖူးလို႔ အလြတ္ရေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွန္းမသိခဲ့ပါဘူး။ မၾကာေသးမွီေသာကာလကမွ ေသေသခ်ာခ်ာသိခဲ့ရတာကို မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
"အင္းခန္း" ဆိုတာက အင္းကန္း ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒုတိယေျမာက္ ေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပါ၊ ပထမ မဟာ၀ိသုဒၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားႀ
ကီးျဖစ္ပါတယ္။ သာသနာ့ သမိုင္း၀င္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုလိုတာက အဲဒီ ဆရာေတာ္ႀကီး မရွိေတာ့ - (အင္းခန္းေတာ့ လယ္တီ)
"လယ္တီ" ဆိုတာက လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးဦးဉာဏ (1208-1285) ကိုေျပာတာပါ။ ဒီပနီ က်မ္းေပါင္းမ်ားစြာကို ျ႔ပဳစုၿပီး (အဂၢမဟာပ႑ိတဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ႏ
ွင့္ D.Litt ပိဋကတၱယပါရဂူဘြဲ႕) ကိုဆက္ကပ္ခံခဲ့ရေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အဲဒီ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၿပီးေတာ့ - (လယ္တီေတာ့ ငွက္က်)
"ငွက္က်" ဆိုတာက ငွက္တြင္းဆရာေတာ္ႀကီးကို ေျပာခ်င္တာပါ။ (ငွက္က်ေတာ့ ေၾကာင္ခုတ္)
"ေၾကာင္ခုတ္" ဆိုတာက ေၾကာင္ပန္းေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး(1222-1288) ရဟန္းဘြဲ႕အမည္ ဦးဣႏၵက ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တပည့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ "ေၾကာင္ခုတ္ေတာ့ ထြန္ဆင္း"
"ထြန္းဆင္း" ဆိုတာက စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးဦးက၀
ိ (1239-1314) ကိုေျပာတာပါ။ ထြန္ေထာင္ကိုယ္ေတာ္၊ ထြန္းဆင္းကိုယ္ေတာ့ စသည္ျဖင့္ ေခၚၾကပါတယ္။ ယာထြန္ေနရင္း သတိသံေ၀ဂျပင္းျပသျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္မွ သာသနာေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့လို႕ အဲလို ေခၚၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ရဟႏၱာရွင္ျမတ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေတာ္မူတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပရိယတ္စာေပ က်မ္းဂန္ တတ္ကၽြမ္းျခင္းမရွိပါဘူး။ (1314-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ (9)ရက္၊ စေနေန႔ညေန 5 နာရီအခ်ိန္တြင္ ခႏၶာ၀န္ခ်ေတာ္မူပါတယ္။)
"ထြန္းဆင္းေတာ့ မိုးရြာ"
"မိုးရြာ" ဆိုတာက မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ဆိုလိုတာပါ။
"ဒီတစ္ခါ ရြာတဲ့မိုး ၊ ခ်ဳိးမိေအာင္ခ်ဳိး"
ဆိုတာက မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးက သစၥာတရားမ်ားကို ပထမဆုံး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ပါဠိ သိပ္မပါပဲ ျမန္မာလို လူပိန္းနားလည္ႏိုင္တဲ့ စကားလုံးမ်ားနဲ႕ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ အဘိဓမၼာသစၥာတရားမ်ားကို ေဟာၾကားခဲပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး ေဟာၾကားတဲ့ သစၥာတရားမ်ားဟာ မိုးရြာခ်သလိုပဲ မ်ားျပားလွပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ ရြာခ်တဲ့ သစၥာမိုးေရကို ခ်ဳိးမွ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းစင္ကာ သံသရာမွာ ဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႔ မက်င္လည္ၾကရေတာ့ပဲ ခရီးသြားျခင္းမွ ရပ္တန္႔ကာ နိေရာဓ (နိ=မရွိ၊ ေရာဓ= သြားျခင္း။ နိေရာဓ=သြားျခင္းမရွိ (သို႔) ရပ္တန္႔ျခင္း) ဆိုတဲ့ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳႏို
င္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္၍ သစၥာမိုးေရမ်ားကို မခ်ဳိးပဲ အ၀ိဇၨာကဖုံးၿပီး တဏွာနဲ႕ဖြဲ႕ခ်ည္ထားတဲ့ ခႏၶာအိမ္ထဲမွာပဲ ကိေလသာ ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဘ၀က ေသၿပီးရင္ ကုသုိလ္ကုန္တာနဲ႔ အပါယ္ေလးပါးမွာ က်င္လည္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လည္း အဲဒီလကၤာထဲက လိုျဖစ္မွာေသခ်ာပါတယ္။ ယၡဳဘ၀မွာ မွ ေသာတာပတၱိမဂ္/
ဖိုလ္ ကို ရေအာင္ အားထုတ္မထားရင္ ငရဲအိုးက လြတ္ဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ ယၡဳဘ၀ျပဳထားတဲ့ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြ ေၾကာင့္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္ေရာက္ ကုသိုလ္ကံအရွိန္ကုန္ေတာ့ ျပန္က် ကိုယ္လူ႕ဘ၀ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ သာသနာကြယ္ပီ။
ဆိုေတာ့ကာ အကုသိုလ္/
ကုသိုလ္ မခြဲျခားတတ္ေတာ့၊ ေသေတာ့ အပါယ္ျပန္က် ဒီလိုနဲ႔ သံသရာႀကီးမွာ သုခအလ်ဥ္းမရွိ၊ ဒုကၡအတိနဲ႔ က်င္လည္ၾကရအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီတစ္ခါရြာတဲ့မိုး ၊ ခ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ခ်ဳိး ၊ မခ်ဳိးရင္ ခ်ဳိးကပ္လိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ သစၥာတရားမ်ားကို နာယူ၊ က်င့္ႀကံ၊ ပြားမ်ား၊ အားထုတ္ သင့္လွပါေၾကာင္း......။

http://
attamyar.blogspot.sg/ မွ်ေဝပါသည္။

No comments:

Post a Comment