တရားေတာ္မ်ား ကို Media Stream ေအာက္က အကြက္မ်ား ကို ႏိွပ္၍ ျပန္လည္နာယူႏိုင္ပါသည္

Search This Blog

Friday, April 23, 2010

Lotus စာစဥ္ အမွတ္(၂၈)-လက္သည္းခံြ ေပၚမွလူ

လက္သည္းခံြ ေပၚမွလူဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္က ‘ဇာဏုေသာဏိ’ ပုဏၰားၾကီးက ျမတ္ဘုရားရွင္အား

ေမးေမးေျဖေျဖ စကားဆိုခဲ့ပါသည္။ " အရွင္ဘုရားတဲ့  လူတို႔သည္ ေသရမည္မွန္း အမွန္သိလ်က္နွင့္

ေသခါနီးကာလ ေရာက္ေသာအခါ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရံြ ့ရံြ ့ျဖင့္ ေသကုန္ၾကပါသည္ " ဟု

ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားပါသည္။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက "ဇာဏုေသာဏိပုဏၰားၾကီး - လူတို႔သည္ေသရမည္မွန္း အမွန္သိပါလ်က္နွင့္

ေသကာနီးကာလတြင္ တုန္တုန္လႈပ္လႈပ္ ေၾကာက္ေၾကာက္ရံြ ့ရံြ ့ျဖင့္ ေသသူမ်ားရိွသကဲ့သို႔ ၊ အခ်ိဳ ့ေသာသူတို႔

သည္ မေၾကာက္မရြံ ့ မတုန္မလႈပ္ ငိုျမည္ျခင္းမရိွဘဲျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေသသူမ်ားလည္းအမွန္ရိွပါေၾကာင္း"

ေျဖၾကားျပီးေနာက္ တဆက္တည္းပင္ ငိုေသ(၄)မ်ိဳး ၊ ရယ္ေသ(၄)မ်ိဳးအေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဆက္၍ ေဟာ

ျပပါသည္။

ဇာဏုေသာဏိပုဏၰားၾကီး - ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာလူတို႔သည္ မရဏာဓိက ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေသခါနီးကာလ၌

(၁) မိမိ၏ ဥစၥာ ပစၥည္း ၊ သားမယားတို႔အေပၚ၌ တြယ္တာတပ္မက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း

(၂) မိမိ၏ အသက္ခႏၶာကို စြန္႔ရေတာ့မည္ ခဲြရေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေပၚေနျခင္း

(၃) ကုသိုလ္တရားနွင့္အကုသိုလ္တရား နွစ္ပါးရိွရာတြင္ အကုသိုလ္တရားမ်ားသာျပဳခ့ျဲပီး ကုသိုလ္တရား

မ်ားမျပဳရေသးဟု စိုးရိမ္ေနျခင္း

(၄) ဗုဒၶဂုဏ္ ဓမၼဂုဏ္ သံဃဂုဏ္ေတာ္မ်ားနွင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ စေသာတရားတို႔၌ ယုံမွားမႈရိွျခင္းမ်ားေၾကာင့္

စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျပီး ငိုေသၾကရေသာ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါသည္။

ဇာဏုေသာဏိပုဏၰားၾကီး - ဤေလာက၌ အခ်ိဳ ့ေသာလူတို႔သည္ မရဏာဓိက ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေသခါနီးကာလေရာက္ေသာ္လည္း

(၁) ၀တၴဳကာမ ကိေလသာကာမ တို႔မွ တြယ္တာမက္ေမာမႈ ကင္းကြာေနျခင္း

(၂) အသက္တည္းဟူေသာ အတၱအယူစဲြနွင့္ ငါေသရေတာ့မည္၊ လူ႔ဘ၀ကိုစြန္႔ရေတာ့မည္ ဟု တဏွာ

ဥပါဒါန္မွ ကင္းကြာေနျခင္း

(၃) ကုသိုလ္ အကုသိုလ္တရားရိွရာတြင္ ကုသိုလ္တရား ဓမၼမ်ားကိုသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနျပီးသူျဖစ္၍

မစိုးရိမ္ေတာ့ျခင္း

(၄) ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား ၊ သစၥာတရား၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ စသည္တို႔ကို သင္အံေလ့က်က္ပြားမ်ားထားသူ

ျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေသခါနီးကာလက်ေရာက္ေသာအခါတြင္ သုဂတိနိမိတ္မ်ား ထပ္လာသျဖင့္

ေၾကာက္ရံြ ့မႈ မျဖစ္ေတာ့ပဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနွင့္ ရယ္ ၍ ေသသြားတတ္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားခဲ့သည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားေျမာက္ျမားစြာ ရိွပါေသာ္လည္း -

အမ်ားအားျဖင့္ လူတို႔သည္ နိဗၺာန္ နွင့္ ရယ္ေသ ဘ၀ကို မွန္းဆေတာင့္တၾကျပီး လက္ေတြ ့

အလုပ္သည္ကား တဏွာေလာဘ ဦးစီး၍ ငိုေသ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္ေသာ အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္ ေလာဘ

ေဒါသ တို႔ျဖင့္သာ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ကုန္ေနတတ္ပါသည္။

ထိုသုိ႔ေသာ ေလာဘ ေဒါသ တဏွာ မာန တို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနသူ အလြန္မ်ားျပားေနမႈေၾကာင့္

ဘုရားရွင္က လက္သဲခံြေပၚတြင္ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္တင္ျပ၍ မဟာပထ၀ီေျမၾကီးပမာဏ နွင့္ ငါဘုရား၏

လက္သဲခံြေပၚမွ ေျမၾကီးပမာဏ အလြန္ျခားနားသကဲ့သို႔ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ ပါရမီ သစၥာက့ဲသို႔ေသာ

တရားဓမၼမ်ားကို သိသူ က်င့္သူ အလြန္နည္းပါးလွေၾကာင္း ဥပမာနိႈင္းယွဥ္ျပ၍ တရားခ်ခ့ဲဖူးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ နိႈင္းယွဥျ္ပခဲ့ေသာ ေျမၾကီးေပၚမွ လူမ်ားအျဖစ္နွင့္

မေနအပ္ေတာ့ပဲ လက္သဲခံြ ေပၚမွ လူမ်ားျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သင့္ပါသည္။

(ဓမၼမိတ္ေဆြ)

(ဓမၼမိတ္ေဆြေရးသားေသာ ငရဲသို့-မျပန္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ တင္ျပအပ္ပါသည္)


ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ လူမႈအက်ဳိး သယ္ပိုးထမ္းရြက္လိုသူမ်ားအား Lotus Foundation မွ

ေႏြးေထြးေသာလက္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလင့္ႀကိဳဆို ပါ၏။

No comments:

Post a Comment