Search This Blog

Wednesday, March 10, 2010

သံုးဆယ္႔ ရွစ္ျဖာမဂၤလာ

သံုးဆယ္႔ ရွစ္ျဖာမဂၤလာ


၁။ လူမိုက္ဆိုလွ်င္ ေရွာင္ေသြလြဲ လို႔ မမီွဝဲႏွင္႔ ကင္းေအာင္ေန။

၂။ ပညာရွိကို အရွည္တြဲလို႔ မီွဝဲ ဆည္းကပ္နည္းယူေစ။

၃။ သံုးပါ ရတနာမိဘမ်ားႏွင္႔ ဆရာ သမားကိုပူေဇာ္ေလ။

ခ်မ္းသာကိုေပး ဆက္ဆံေရး ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။

အဲ႔တာမွ ဗုဒၶဝါ ဒ ကမာၻမဂၤလာ ေတြ။၄။ ကုသိုလ္ ပညာ ဥစၥာ ရဖုိ႔ သင္႔ရာေဒသ အျမဲေန။

၅။ ေရွးကတင္ၾကိဳ ျပဳခဲ႔ဖူးသည္႔ ေကာင္းမႉအထူးရွိပါေစ။

၆။ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းလို႔ မတိမ္းေစနဲ႔ ေဆာက္တည္ေလ။

ဥစၥာကိုေပး ေနထိုင္ေရး ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၇။ တတ္ေကာင္းတတ္ရာ ဟူသမွ် ကို ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ။

၈။ အိုးအိမ္တည္ေထာင္ ဝမ္းစာေရးနဲ႔ အသက္ေမြးဖို႔ အတတ္သင္ေလ။

၉။ လူႏွင္႔ဆိုင္ရာ က်င္႔ဝတ္မ်ားကို ေကာင္းစြာသင္ၾကားနားလည္ေစ။

၁၀။ မွန္ကန္ယဥ္ေက်း ခ်ိဳသာေအး ဆိုေရးတတ္ပါေစ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၁၁။ ျမင္႔မိုရ္ေရႊေတာင္ မိဘ ေၾကြးကို ေကာင္စြာဆပ္ေပး ဝတ္ေက်ေက်။

၁၂။ ေၾကြးသစ္ခ်ကာ သားႏွင္႔ မယား ေျမွာက္စားခ်ီးျမွင္႔ ဝတ္ကုန္ေစ။

၁၃။ အလုပ္တာဝန္ မလစ္ဟင္းနဲ႔ အျပစ္ကင္းေအာင္ လုပ္ပါေလ။

စည္းစိမ္ ကို ေပး ျပဳ စုေရး ေမွ်ာ္ေတြးသံုးခ်က္ေပ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၁၄။ သံုးတန္ေစတနာ ျဖဴစင္လန္းလို႔ ေပးကမ္း ေဝမွ် လွဴႏိုင္ေစ။

၁၅။ ကိုယ္ႏွုတ္စိတ္ၾကံ မမိုက္မွားနဲပ သုစရုိတ္ တရားကို က်င္႔ပါေလ။

၁၆။ ေဆြမ်ိဳးေတြ ကို ျပင္ပမထားနဲ႔ သဂၤဟတရားနဲ႔ခ်ီးေျမွာက္ေလ။

၁၇။ သန္႔ စင္ျပစ္မ်ိဳး လူထုအက်ိဳး သယ္ပိုးရြတ္ေဆာင္ေလ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၁၈။ မေကာင္းမွူေတြ ဟူသမွ်ကို မေတြ႔ခင္ကေရွာင္ၾကဥ္ေလ။

၁၉။ ေတြ႔ၾကံဳလာလွ်င္ မလြန္က်ဴးနဲ႔ အထူးသျဖင္႔ ေစာင္႔စည္းေန။

၂၀။ အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔ ေမွာက္မွားတတ္တဲ႔ အရာေပ။

၂၁။ လုပ္ကိုင္ေျပာၾကားသတိထား တရားမေမ႔ေစ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၂၂။ အသက္ဂုဏ္ဝါ ကိုယ္႔ ထက္ၾကီးက ဆည္းကပ္ခစား ရိုေသေသ။

၂၃။ မာနတံခြန္ ဂုဏ္မၾကြနဲ႔ ကိုယ္႔ ကိုႏွိမ္႔ ခ်အျမဲေန။

၂၄။ ေလာဘအပို လိုမလိုက္နဲ႔ ကိုယ္ထိုက္တာနဲ႔ ေက်နပ္ေလ။

၂၅။ ကိုယ္႔ေပၚျပဳဖူး သူ႔ေက်းဇူး အထူးသိတတ္ေစ။

၂၆။ ေကာင္းက်ိဳးဆင္႔ပြား ျမတ္တရား နာၾကားမျပတ္ေပ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၂၇။ ဝတ္စားေနထိုင္ ရန္ခပ္သိမ္း စိတ္ကိုခ်ဴပ္ထိန္း သည္းခံေလ။

၂၈။ ေၾကာင္းက်ိဳး ျပညြန္ ဆံုးမစကားကို ေျပာၾကားလာက နာလြယ္ေစ။

၂၉။ သူျမတ္ပုဂၢိဳလ္ ဟူသမွ်ကို မၾကာခဏေတြ႔ဆံုေလ။

၃၀။ သဘာဝေတြး မွန္ကန္ေရး ေဆြးေႏြးမျပတ္ေပ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၃၁။ ေလာကီအာရံု ဇိမ္ယစ္မူး လို႔ အေပ်ာ္မက်ဴးနဲ႕ ျခိဳးျခံေလ။

၃၂။ေမတၱာ ျဗဟၼစိုရ္ လက္ကိုင္သံုးလို႔ သူျမတ္က်င္႔ထံုး ယြင္းမေသြ။

၃၃။ ေလးပါး သစၥာ ဥာဏ္ျမင္ၾကည္႔လို႔ အမွန္သိေအာင္ ၾကိဳးစားေလ။

၃၄။ ဒုကၡလြတ္ကင္း နိဗၺာန္ ခ်ဥ္းအလင္း ေပါက္ႏိုင္ေစ။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။၃၅။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ သဘာဝ ေတြ႔ၾကံဳေနၾက လူတိုင္းေပ။

၃၆။ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ အစံုတြဲလို႔ တစ္လဲ စီလွည္႔ အျမဲေန။

၃၇။ ေလာကဓံၾကံဳ မျဖံဳတမ္းေပါ႔ မတုန္စမ္းနဲ႔ စိတ္ခိုင္ေစ။

၃၈။ ေသာကကိုထိန္း ရမၼက္သိမ္း ေအးျငိမ္း ခ်မ္းသာေန။

အဲ႔ဒါမွ ဗုဒၶဝါဒ ကမာၻမဂၤလာေတြ။

No comments:

Post a Comment